Houses made of money

Bony komercyjne

Inną, ale także bardzo ciekawą możliwość finansowania nieruchomości stanowią najczęściej bony komercyjne, które można nazwać krótkoterminowymi pożyczkami. Inaczej są to po prostu krótkoterminowe papiery dłużne, które są emitowane przez wielkie firmy i koncerny, które istnieją już od dawna na naszym polskim rynku i są tym samym renomowanymi przedsiębiorstwami. Jeżeli chodzi o termin wykupu takich właśnie bonów, to wynosi on od pięciu do nawet dwustu siedemdziesięciu dni. Warto także podkreślić, że ich wartość nominalna wynosi bardzo dużo i nie może być mniejsza nich sto tysięcy dolarów, dlatego też widać wyraźnie, że jest to bardzo duża suma.

Co więcej, zabezpieczeniem takich właśnie bonów komercyjnych są wysokie ceny ratingowe, które przyznawane są emitentowi z pomocą wyspecjalizowanej w tym celu agencji. Te krótkoterminowe pożyczki są bardzo dobrym jak widać sposobem finansowania nieruchomości, ale powinny być one wykorzystywane przez osoby, które jednak mają jakiś większy kapitał dlatego, że później mogłyby być problemy z ich spłatami. Bardzo krótki jest bowiem okres, w którym posiadamy taką właśnie pożyczkę, dlatego też wszystko tutaj należy dokładnie przemyśleć, aby decyzja była jak najbardziej właściwa. Jest to chyba najlepszy sposób finansowania nieruchomości przez państwo.