Mortgage Calculator

Buy-pack

Można wykorzystać także inne sposoby na finansowanie naszych nieruchomości różnego rodzaju i tutaj bardzo efektywnym i funkcjonalny wyjściem może być także nie zbyt jeszcze znana metoda buy-pack, która opiera się na tym, że naszą nieruchomość finansuje osoba, która nie jest w żaden sposób jednak związana z naszym projektem, Jest to po prostu podmiot, który nie jest ani organizatorem ani też wykonawcą danego projektu. Zobowiązuje się jednak dana osoba do tego, aby zapewniać finansowanie całego projektu.

Nie jest to jednak jej dobra wola, gdyż pełni ona jednocześnie jakby rolę gwaranta, który zapewnia o tym, że środki wykorzystane na daną budowę nieruchomości i wszystkie koszty z tym związane zostaną spłacone, bowiem pozyskuje ona przyszłych najemców danej nieruchomości, albo też jej nabywców, którzy będą jej właścicielami lub tez będą ją wynajmować i płacić przez cały okres, który pozwoli na spłatę zaciągniętego kredytu. Jest to więc można powiedzieć bardzo rozsądne działanie, dlatego warte jest ono wspomnienia w zakresie możliwości finansowania nieruchomości wszelkiego rodzaju. Warto z tego rodzaju pomysłów przede wszystkim korzystać. Dużym zainteresowaniem cieszy się tego typu rozwiązanie za granicą być może także w Polsce stanie się ono bardzo częste i stosowane na szeroką skalę.