Kategoria: Polityka handlu

pobrane (7)

Co to jest eksport?

Słowo eksport pochodzi z języka łacińskiego: ex oznacza „poza”, port oznacza „nieść”. Oznacza więc przenoszenie dóbr poza granice państwa. W krajach należących do Unii Europejskiej eksport ma miejsce gdy towar jest transportowany poza granice UE. Transportowanie towaru pomiędzy krajami UE określane jest mianem sprzedaży wewnątrzwspólnotowej. Rozróżniamy eksport bezpośredni i eksport pośredni. Bezpośredni ma miejsce w…images (16)

Co to jest handel wewnętrzny/ zagraniczny?

Handel można najogólniej określić jako dziedzinę gospodarki, która zajmuje się działaniami związanymi z dokonywaniem zakupów oraz sprzedażą produktów/usług na zasadzie dokonywanych między podmiotami transakcji. Handel podzielić możemy na handel wewnętrzny oraz handel zagraniczny. Handel wewnętrzny obejmuje swym zakresem transakcje typu kupno-sprzedaż wewnątrz kraju. Możemy ten rodzaj handlu podzielić na hurtowy i detaliczny, targowiskowy oraz wiejski….pobrane (8)

Co to jest dumping?

Dumping jest to czynnik, który zakłóca handel międzynarodowy i wynika z działań danego przedsiębiorstwa. Jest to sprzedaż dóbr za granicami kraju po cenach niższych niż te obowiązujące w kraju pochodzenia produktu. Wyróżniamy trzy rodzaje dumpingu. Pierwszym z nich jest dumping sporadyczny, który ma na celu uniknięcie strat w sytuacji gdy dane przedsiębiorstwo ma za dużo…images (17)

Instrumenty polityki handlowej

Aby państwo mogło prowadzić politykę handlową musi użyć wielu narzędzi, które pozwolą uzyskać obrane cele. Najbardziej popularnymi instrumentami polityki handlowej są instrumenty taryfowe czyli tzw. cła. Cła możemy podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich sa cła importowe czyli przywozowe. Nakładanie ceł na produkty zagraniczne prowadzi do podniesienia ich ceny a więc i zmniejszenia popytu…images (18)

Co to jest polityka handlowa i polityka wolnego handlu?

Politykę handlową można określić jako wszelakie działania rządu zmierzające do wypływania na kierunki, rozmiary oraz strukturę obrotów w handlu zagranicznym. Celem polityki handlowej jest poprawa pozycji danego państwa w handlu międzynarodowym, stymulowanie konkurentów lub ich ochrona przed zbyt silną konkurencją zewnętrzną. Posługuje się ona wieloma narzędziami, do których zaliczają się instrumenty ekonomiczne, prawno-administracyjne oraz środki…