kredyty-refinansowe

Co to jest analiza SWOT

Analiza SWOT określa kierunki działania banku w odniesieniu do jego struktury i zasobów oraz rynków, na których działa. Istota tej metody to porównanie mocnych i słabych stron banku z szansami i zagrożeniami, płynącymi z otoczenia. Analizę SWOT można scharakteryzować w uproszczeniu jako sposób identyfikacji i klasyfikacji czynników wpływających na działalność banku, jego cech korzystnych i niekorzystnych. Analiza otoczenia banku pozwala na wyróżnienie co najmniej czterech sytuacji: zagrożenia zewnętrzne są wzmacniane przez słabości banku, ponieważ bank, nie mając wpływu na czynniki zewnętrzne, może tylko minimalizować swoje słabe strony, szansę stwarzane przez otoczenie są trudne do wykorzystania ze względu na słabość banku; wyeliminowanie słabych stron w działalności banku daje możliwość wykorzystania szans wynikających z czynników zewnętrznych, zalety banku wiążą się z zagrożeniami, które stwarza otoczenie, a możliwości działania tkwią w tym przypadku w mocnych stronach banku, atuty banku są wzmacniane przez szansę płynące z otoczenia, co jest sytuacją najkorzystniejszą. Wykorzystywanie metody SWOT idealnie współgra i dopełnia się z wykorzystywaniem metody portwela. W połączeniu metody te dają bardzo wartościowy obraz funkcjonowania banku, który umożliwia poprawę jego efektywności. Analiza SWOT stanowi rozwinięcie metody portfolio. W tej metodzie brane są pod uwagę przede wszystkim informacje i oceny jakościowe.