maxresdefault

Co to jest handel detaliczny?

Handel detaliczny polega na realizacji sprzedaży w małych ilościach. Jest to końcowe ogniwo procesu zaopatrzenia konsumenta w produkt, którego potrzebuje. Odbywa się głównie w punktach sprzedaży detalicznej takich jak sklepy, kioski, kramy, stragany. Handel detaliczny spełnia kilka funkcji. Jedną z nich, bardzo istotną jest zaspokajanie potrzeb osobistych (nie komercyjnych) klientów a także pomoc w dostarczaniu im produktów (dostawa do domu) lub innych usług związanych z kupnem (sprzedaż na raty). Innym zadaniem handlu detalicznego jest kształtowanie charakteru konsumpcji przez sposób oferowania, reklamę, bonusy przy zakupie. Trzecim zadaniem jakie spełnia handel detaliczny to kształtowanie cen na rynku.

Ostatnim zadaniem jest wzbogacanie oferty poprzez dodawanie wyrobów własnego przetwórstwa, produkcji. Formy handlu detalicznego możemy podzielić ze względu na zróżnicowanie asortymentu. Są to handel detaliczny jednobranżowy, wielobranżowy, wyspecjalizowany. Można także wyróżnić dwie formy handlu detalicznego jeśli chodzi o kryterium bazy materiałowo sprzętowej. Mamy tutaj do czynienia z działalnością prowadzoną w stałych punktach sprzedaży oraz z działalnością prowadzoną z pominięciem stałych punktów sprzedaży (sklepy wysyłkowe, usługi przez telefon, sprzedaż za pomocą akwizycji itp.). W całym łańcuchu hurtowo detalicznych, należy pamiętać o istnieniu czegoś takiego jak podatek VAT, który płaci każdy przedsiębiorca, w tym punktu sprzedaży detalicznej. Cała droga docierania produktu do konsumenta sprawia, że konsument płaci za produkt kilkakrotnie więcej niżeli wynosiła początkowa cena produktu u producenta.