US-WINE-GRAPE-HARVEST

Co to jest handel hurtowy?

Handel hurtowy jest to handel, który bazuje na zakupie wielkich ilości towarów od producentów, zmianie wielkości bądź komponowaniu opakowań oraz sprzedawaniu do punktów sprzedaży detalicznej. Handel hurtowy służy zadaniom takim jak: zaopatrzenie placów sprzedaży detalicznej, magazynowanie (co wyrównuje dysproporcje czasowe pomiędzy wytworzeniem a zapotrzebowaniem), współpracowanie z producentem, organizowanie przebiegów towarowych oraz dbałość o odpowiednią jakoś produktów. Handel hurtowy tez pełni kilka istotnych funkcji. Między innymi przekształca produkty produkcyjne w asortyment handlowy poprzez pakowanie, komponowanie zestawów itd. Kolejną funkcją jego jest pokonywanie barier w czasie o których już wspomniano oraz pokonywanie barier w przestrzeni między producentami a konsumentami.

Obrót hurtowy przybiera dwie formy. Pierwsza z nich to obrót składowy, który polega na składowaniu produktów w magazynach. Obrót tranzytowy ma miejsce wtedy, gdy bezpośrednio od producenta jest dostarczany instytucji sprzedaży detalicznej. Handel hurtowy może się różnić ze względu na trwałość produktów, których dotyczy. Oczywiste jest, że w przypadku żywności krótkoterminowej składowanie w magazynach nie ma miejsca. Przedsiębiorca, który zajmuje się hurtem zarabia na marży hurtowej (wholesaler’s markup), czyli różnicy pomiędzy ceną kupna produktów a ceną sprzedaży ich do placówek sprzedaży detalicznej.