images (15)

Co to jest handel tranzytowy?

Z handlem tranzytowym mamy do czynienia, gdy firma, która realizuje transakcję- nie znajduje się ani w kraju eksportera, ani w kraju importera. Chodzi w nim o przewóz towarów przez terytorium danego kraju, który jest realizowany przez pośrednika pomiędzy eksporterem a importerem. Mówiąc w prosty sposób- chodzi o sprzedawanie produktów wyprodukowanych w kraju A, do kraju B, przez kraj C. Można wyróżnić 3 rodzaje handlu tranzytowego: pasywny, aktywny, złożony. Pasywny dotyczy sytuacji gdy pośrednik nie zmienia niczego w produkcie pozyskiwanym od kraju eksportującego.

W przypadku gdy firma w składzie celnym bądź porcie wolnocłowym przepakowuje lub modyfikuje towar, mamy do czynienia z handlem tranzytowym złożonym. Pojęciem związanym z handlem tranzytowym jest obrót uszlachetniający, który polega na tym, iż produkt niewykończony, zostaje wysłany do pewnego państwa w celu wykończenia, po czym jest odsyłany z powrotem do kraju swojego pochodzenia. Wyróżnić możemy obrót uszlachetniający czynny- z perspektywy kraju przyjmującego towar do obróbki, oraz bierny- z perspektywy kraju, który oddaje towar do obróbki. Handel tranzytowy to jeden z obszarów możliwości jakie daje biznes międzynarodowy. Jest to bardzo dochodowe przedsięwzięcie, niemniej jednak wymagające też bardzo dobrej znajomości przepisów i rynku, zarówno eksportera jak i importera produktu, w którego sprzedaży chcemy pośredniczyć.