pobrane (6)

Co to jest import?

Słowo import, podobnie jak słowo eksport wywodzi się z języka łacińskiego. Po przetłumaczeniu na język polski oznacza „donieść”. Import jest przywozem towarów, kapitału, usług z innych państw. Owe towary, usługi w późniejszym czasie są wykorzystywane na rynku wewnętrznym.W przypadku państw Unii Europejskiej, import dotyczy jedynie towarów przywiezionych spoza granic UE. Wyróżniamy sześć rodzajów importu. Import uzasadniony ma miejsce w przypadku, gdy dany towar nie może być z pewnych rpzyczyn wytworzony w kraju. Import bezpośredni to import towarów przywożonych bezpośrednio z kraju pochodzenia.

Import wyłączony ma miejsce w przypadku gdy dany produkt nie jest wytwarzany w kraju. Import kooperacyjny to przywóz materiałów potrzebnych do wyprodukowania pewnych przedmiotów wytwarzanych na podstawie licencji zagranicznej. Import uzupełniający ma na celu uzupełnienie braków towarów, które są produkowane w kraju ale w za małych ilościach. Ostatnim rodzajem jest import niewidoczny i obejmuje wszystkie usługi zagraniczne, np.: ubezpieczenia, patenty, licencje, usługi bankowe, turystyczne itd. Import możemy także podzielić na długotrwały, średniookresowy oraz krótkotrwały. Czas importu zależny jest od wielu czynników zewnętrznych. Import dla gospodarki kraju stanowi pewne zalety ale też i wady. Państwo próbuje panować nad przypływem towarów z za granicy poprzez wprowadzanie premii, stosowanie kontyngentów importowych czyli ogranicza ilość importu danych produktów.