images (14)

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT jest to typ pośredniego, powszechnego podatku obrotowego. Charakteryzuje się tym, że obciąża towar na poszczególnych fazach obrotu. Ostatecznie obciąża on nabywcę towaru ponieważ jest wliczony w cenę zakupu. Jest nakładany na każdy etap transakcji sprzedaży towaru podczas samej produkcji jak i obrotu tym towarem. Przepisy związane z podatkiem VAT reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. W Unii Europejskiej ten typ podatku jest bardzo popularny. W Polsce został on wprowadzony dopiero w 1993 roku. Obejmuje on eksport i import towarów z/poza granic UE, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, ponadto wszelkie odpłatne transakcje typu kupno-sprzedaż bądź świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej. Podatnikami VATu nie są organy administracji publicznej.

Obejmuje on osoby fizyczne prowadzące wszelkie typy działalności gospodarczej, usługobiorców w postaci osób fizycznych które nabywają towary/usługi świadczone przez firmy zagraniczne bądź wewnątrzwspólnotowe, osoby prawne a także jednostki organizacyjne które nie mają osobowości prawnej. Podatek VAT z rocznego obrotu towarów w kraju to ogromne pieniądze dla państwa, w którym owy obrót ma miejsce. Często poprzez podnoszenie stawek VATu rząd chce załatać tzw. dziury budżetowe i podnieść kwotę przychodów państwa. Budzi to jednak poważne wątpliwości bo w tym wypadku najbardziej cierpią konsumenci, którzy w efekcie takich działań muszą płacić więcej za produkty.