images (18)

Co to jest polityka handlowa i polityka wolnego handlu?

Politykę handlową można określić jako wszelakie działania rządu zmierzające do wypływania na kierunki, rozmiary oraz strukturę obrotów w handlu zagranicznym. Celem polityki handlowej jest poprawa pozycji danego państwa w handlu międzynarodowym, stymulowanie konkurentów lub ich ochrona przed zbyt silną konkurencją zewnętrzną. Posługuje się ona wieloma narzędziami, do których zaliczają się instrumenty ekonomiczne, prawno-administracyjne oraz środki komunikacji interpersonalnej.

Natomiast pojęcie polityki wolnego handlu, które staje w opozycji do pojęcia polityki handlowej państwa. Oznacza bowiem brak środków bezpośredniego wpływu na kreowanie charakteru handlu zagranicznego. W miejscu restrykcji pojawia się polityka negocjacji, która służy do uzgodnienia sposobów regulacji zakresu dostępu do usług, dóbr, czynników produkcji. Wywodzi się to podejście z teorii mówiących, że otwarcie rynków przyniesie najwięcej korzyści z handlu zagranicznego. Tak samo poszczególnym firmom jak i danym państwom. Pojęciem ściśle związanym z polityką handlu jest również protekcjonizm gospodarczy. Termin ten oznacza ochronę rynku wewnętrznego państwa przed konkurencją z zagranicy. Może odbywać się za pomocą wielu środków administracyjnych, np. poprzez cło, zakaz importu. dodatkowo obejmuje stymulację producentów danego kraju poprzez np. ulgi i dopłaty zachęcające do prowadzenia interesów oraz zmniejszające koszty bieżące prowadzenia firmy, udzielanie kredytów na rozpoczęcie biznesu.