VAT-kwartalny-zalety

Co wchodzi w skład PIT-u 11

W skład PIT-u 11 wchodzi przede wszystkim deklaracja podatkowa podchodząca od osób fizycznych. Znajdują się w nim zaliczki pobierane na poczet tego podatku, które muszą być złożone w Urzędzie Skarbowym i odpowiednio rozliczone do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni. PIT-11, ściśle jest związany z PIT-em 4R. Wszystkie podmioty, które w przypadku PIT-u 4R musiały płacić tego typu podatek, w tym wypadku także muszą. Dzieje się tak, dlatego że te podatki są ze sobą ściśle powiązane i dotyczą dochodów od osób fizycznych. Dlatego też podatek ten muszą płacić zakłady pracy zatrudniające ludzi, a także gospodarstwa domowe, które prowadzą działalność i zatrudniają na jej potrzeby ludzi, którzy prowadzą to gospodarstwo.

PIT-11 powinien zostać przesłany do podatnika przez osobę, która daną osobę zatrudnia. Dlatego też PIT-11 powinien otrzymać zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca. Następnie dopiero taki PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Taki rodzaj PIT-u, można przesłać za pomocy listu poleconego oraz pocztą elektroniczną. W przypadku umowy o dzieło jest to jedyna droga, ponieważ pracownik zazwyczaj wykonuje swoja racę w domu, dlatego też nie ma go w miejscu pracy i nie ma możliwości, aby wręczyć mu taki PIT osobiście. Dlatego też, tego typu droga jest jedyną możliwą, jaka jest w tej sytuacji dopuszczalna.