doradcy

Controlling w banku

Controlling jest to metoda sterowania określonymi dziedzinami działalności banku, które kształtują wynik finansowy banku. Controlling jest metodą wspomagającą zarządzanie. Wspomaganie to odbywa się poprzez sterowanie podmiotem gospodarczym za pomocą informacji liczbowych, tak by był zorientowany na zysk. Controlling wykorzystuje takie narzędzia jak: planowanie działań banku, rachunkowość zarządcza, zarządzanie przez określenie celów jakie ma osiągnąć bank i budżetowanie tych działań. Funkcje controllingu są szerokie, między innymi jest to utrzymywanie zasobów informacyjnych, analiza ich, sterowanie, koordynacja oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych.

Controlling finansowy jest to metoda bardzo rozbudowana, wynika to stąd, że wszystkie decyzje podejmowane przez zarządzających organizacjami maja odzwierciedlenie w kategoriach pieniężnych. Z jednej strony w kategoriach finansowych można ocenić prawie każde działanie, czy przesłanki decyzji, zaś z drugiej strony żadna decyzja w organizacji nie powinna być podejmowana bez rozważenia wiążących się z nią aspektów finansowych. Osoby zajmujące się controllingiem w banku powinny wykazywać się ogromną wiedzą na tematy związane z bankowością ale także powinny charakteryzować się niezwykłymi umiejętnościami analitycznego wielo perspektywicznego myślenia. Ponadto niezbędne jest dobre doświadczenie w zarządzaniu finansami banku.