Czy trzeba płacić podatek, gdy nasza działalność jest zawieszona?

Jest to bardzo skomplikowana procedura. W zasadzie, gdy nasza działalność gospodarcza jest zawieszona, to nie otrzymujemy żadnych zysków ani zatrudniamy żadnych osób. Dlatego też nie musimy płacić takiego podatku. Jednak nie zwalani nas to ze składania rozliczenia za rok podatkowy. Dlatego też warto pamiętać o tym, aby gdy zawiesza się swoją działalność, od momentu w którym złożyło się podanie do odpowiednich organów, należy udać się do Urzędu Skarbowego, aby taki fakt zgłosić, aby być zwolnionym na czas takiego zawieszenie z płacenia tego typu podatku.

Zawieszenie może być na okres nie przekraczający 24 miesięcy. Jak widać, czas ten jest ograniczony. Po skończeniu się tego czasu, uznaje się, że działalność gospodarcza jest likwidowana, ponieważ właściciel, nie ma zamiaru jej w dalszym ciągu kontynuować. Jeśli nastąpi sytuacja, w której podczas zawieszenie działalności, firma otrzyma jakikolwiek dodatkowe pieniądze z tytułu zysku, wtedy od takiego czegoś trzeba odprowadzić podatek. Dlatego też nie ma tak, że gdy zawieszamy działalność to kompletnie zapominamy o podatkach. Płacimy je, jednak nie cały czas tylko od przypadku do przypadku, w sytuacji w której nasza firma pomimo zawieszenie, dostaje jakieś dochody, które mogą spowodować, że zostanie ona na nowo reaktywowana i odnowiona.