Radosław-Olszewicz-doradca-ds.-kredytów-hipotecznych-Alex-T.-Great

Deweloper

Rynek nieruchomości nie mógłby oczywiście funkcjonować bez dewelopera, który jest osoba inwestującą w różnego rodzaju budowy nieruchomości, które są wystawiane na sprzedaż w agencjach nieruchomości czy też w innych stosownych do tego miejscach. Czeka on po prostu na okazję, aby móc zainwestować w opłacalną nieruchomość. Do jego podstawowych zadań należy oczywiście przede wszystkim nadzorowanie, a także koordynowanie całego procesu inwestycyjnego, którego jest udziałowcem.

Bierze on udział w procesie tego typu od samego początku, czyli od momentu, w którym dana nieruchomość jest już projektowana i ma wpływ na podejmowane w tej kwestii decyzje. Warto podkreślić także to, że to właśnie deweloper zleca wykonywanie poszczególnych etapów tego procesu i inwestycji mu towarzyszących bardzo różnorodnym firmom, które uzna za godne zaufania, tanie, a tym samym także opłacalne. Jego zadaniem jest taki dobór firm, aby dana inwestycja się opłacała i wiązała się z jak najmniejszymi kosztami. Jednym z kolejnych zadań dewelopera jest także pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Bardzo ważne jest także to, że może on także tylko brać udział w procesie inwestycyjnym jako łącznik pomiędzy jakimś klientem oraz także daną grupą inwestycyjną. Każdy deweloper może zapisać się także do Towarzystwa Deweloperów.