magazynier1-460x300

Jakie są formy handlu detalicznego?

Handel detaliczny odbywa się w postaci 3 form: stacjonarny, wysyłkowy i ruchomy. Forma handlu stacjonarnego opiera się na istnieniu stałego punktu sprzedaży, którego lokalizacja się nie zmienia i do której klient ma ciągły dostęp. Ma to wiele zalet, przede wszystkich klient wie gdzie znaleźć prosukty, które chce kupić, przyzwyczaja się do danego miejsca, nabiera zaufania i może kojarzyć dane miejsce z określonym poziomem jakości. W ten sposób można nabywać stałych klientów. Handel ruchomy natomiast określić można jako handel, w którym to produkt sam przychodzi do klienta. Możemy wyróżnić w handlu ruchowym kilka form, mianowicie akwizycję, handel obnośny, obwoźny i uliczny. Handel uliczny dotyczy przeważnie targowisk, straganów. Akwizycja charakteryzuje się tym iż osoba zwana akwizytorem chodzi po domach oferując pewne towary.

Akwizycja nie cieszy się uznaniem konsumentów, często powoduje zdenerwowanie, ponadto klienci nie wierzą w wysoką jakość towarów oferowanych przez akwizytorów. Handel obnośny występuje w bardzo małej skali i przede wszystkim dotyczy napojów, lodów itp. Natomiast handel obwoźny występuje najczęściej we wsiach, gdzie nie ma sklepów stacjonarnych. Trzeci typ handlu detalicznego czyli handel wysyłkowy także przybrał kilka form. Przede wszystkim jest to handel przez telefon, przez tv oraz przez Internet. Najprężniej rozwija się współcześnie handel przez Internet i jest on najbardziej popularny. Sprzedawanie usług poprzez telewizję jest dość popularne. Najmniej przekonującą formą tego rodzaju handlu jest handel przez tv. Konsument nie ma w tym przypadku możliwości obejrzenia produktu. Każdy konsument najchętniej kupuje przedmioty, które może dotknąć, obejrzeć i ocenić. Dlatego też największy obrót przynosi handel stacjonarny i ruchomy. Jednak w dzisiejszych czasach ogromnie popularne sa zakupy przez internet, których jedną z zalet jest szeroki wybór produktów przy niższych cenach niż te, które spotkamy w klasycznych sklepach.