728655-podatki-657-323

Jakim podatkiem, jest podatek od towarów i usług?

Podatek od towarów i usług, to podatek pośredni. Z założenia ma on jak najmniej ingerować w cenę towarów i usług, tak aby nie spowodować jego wzrostu czy też drastycznego spadku. Dlatego też musi być on odpowiednio dopasowany i dokładnie sprecyzowany, aby nie godził w interesy osób, które korzystają z tego typu usługi  nabywają towary, a więc w konsumentów. Konieczne było zmienienie progów podatku VAT, w momencie, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej, aby można było dostosować standardy tam obowiązujące, do tych, które obowiązywały w Polsce.

Dlatego też ustawodawca był zmuszony tak wyregulować podatki, aby były one jak najbardziej zbliżone do tych, które znajdują się w Unii Europejskiej. Była to niezwykle żmudna procedura, która w pewnym stopniu ugodziła w interesy Polaków, ponieważ ceny trochę wzrosły, gdy zmieniły się stawki podatków. Warto wspomnieć, że podatek VAT, płacą spółki i przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek różnego rodzaju towary oraz usługi. Dlatego też jest on równoznacznie nakładany przez nie na towary, które sprzedają, aby mogły w ten sposób uzyskać jakieś korzyści ze sprzedaży towaru. Tak więc jak najbardziej tego typu sytuacja godzi w interesy potencjalnego konsumenta, bo jest on zależny od wysokości podatku VAT, a nieraz może być on nawet bardzo wysoki.