doradcy

Notariusz

Bardzo ważnym zawodem, bez którego większość transakcji na rynku nieruchomości nie mogłaby mieć miejsca jest także notariusz. Bez niego nie mogłoby dojść do finalizacji żadnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości oraz przekazania jej jako darowizny innej osobie. Takie umowy sporządzane są bowiem właśnie u notariusza, ponieważ stanowią one niejako właśnie akt notarialny, w którym wszystkie najważniejsze informacje na temat danej nieruchomości zostają zapisane. Bez takiego aktu notarialnego każda umowa związana z nieruchomościami w świetlne prawa jest po prostu umową nie ważną w żadnym wypadku. W zależności od możliwości oraz potrzeb taki właśnie notariusz może pracować w firmie lub też sam prowadzić swoją własną kancelarię.

Każdy akt notarialny jest związany z pewnymi opłatami, które pobiera dany notariusz, ponieważ są one potrzebne do załatwiania wszelkich spraw związanych ze zmianą właściciela nieruchomości, której dotyczy konkretny akt notarialny. Każda osoba, która chce skorzystać z pomocy takiego notariusza musi zgromadzić także wszelkie potrzebne dokumenty dotyczące nieruchomości, której ma dotyczyć akt notarialny. U notariusza taki oryginał aktu pozostaje, a strony umowy posługują się kopiami. Widać więc wyraźnie, że bez notariusza żadna transakcja w zakresie nieruchomości nie mogłaby mieć miejsca.