pobrane (5)

Obowiązek kasy rejestrującej

Obecnie w polskim prawie znajduje się rozporządzenie, które mówi o tym, że każdy przedsiębiorca świadczący usługi i sprzedający towary osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym- musi posiadać kasę fiskalną. Niektóre przedsiębiorstwa są zwolnione z tego obowiązku. Chodzi tu o przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekroczył 40 tysięcy złotych. Zwolnieni z obowiązku kas fiskalnych są także przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność, dopóki ich obrót nie przekroczy kwoty 20 tysięcy złotych. Zwolnieni także są podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej. Rozporządzenie także przewiduje zwolnienie z obowiązku posiadania kas rejestrujących przez pewne grupy działalności.

Zwolnieni mianowicie są lekarze, dostawcy energii, wody, gazu, usług prawniczych, notarialnych. Bez względu na obroty jakie przynosi przedsiębiorstwo, obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczy firm zajmujących się przewozem osób i towarów, które zajmują się dostawą sprzętów AGD, elektronicznych, części samochodowych. Los przewoźników dzielą także sprzedający wyroby ze złota, srebra i innych metali szlachetnych, płyt CD, DVD, oprogramowania komputerowego oraz używek takich jak tytoń czy alkohol. Trzeba pamiętać o tym, że firmy, których dochody przekraczają 40 tysięcy złotych mają rozpocząć ewidencjonowanie dochodów za pomocą kas w terminie do dwóch miesięcy od przekroczenia kwoty obrotu wynoszącej 40 tysięcy złotych..