OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obowiązek podatkowy

Właściciel firmy świadczącej usługi bez względu na to czy są to usługi handlowe czy nie, musi doskonale znać się na przepisach związanych z podatkami. Może też mieć zatrudnioną w tym celu księgową, której zadaniem jest pilnowanie takich spraw. Poza kwestiami dotyczącymi co wymaga opodatkowania, jakie produkty i usługi oraz kto powinien ten podatek zapłacić, ważne jest to kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Ustawa mówi, że obowiązek podatkowy następuje w chwili wydania towaru bądź wyświadczenia usługi. Istnieją także różne sytuacje, w których moment powstania obowiązku podatkowego jest inny. Ustawodawca jasno określa jakie to sytuacje. Przykładem takiej sytuacji jest sytuacja gdy transakcja wymaga wystawienia faktury VAT.

W takim oto przypadku obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia danej faktury. Ustawa wymienia kilka takich sytuacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że wewnątrz Unii Europejskiej i w przypadku krajowych małych podatników wygląda to trochę inaczej. Obowiązek podatkowy następuje w dniu 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym transakcja zakupu bądź dostawy miała miejsce. Mały podatnik może też wybrać opcję rozliczania się z podatku, która polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, jednak nie później niż 90 dni po wykonaniu usługi bądź wydaniu towaru. Mały podatnik to ten, u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyła 1 200 000 euro.