House on money

Projekt finance

Bardzo mało znaną w kręgu zwykłych osób metodą finansowania nieruchomości jest właśnie metoda projekt finance, która polega na finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych ze struktur inicjatorów takich właśnie projektów. Taka metoda jest bardzo korzystna, ale warto natomiast wiedzieć, że podstawowym źródłem jej spłaty w ten sposób właśnie zaciągniętego długu na daną nieruchomość jest nadwyżka finansowa generowana przez sam jego projekt. Jest to więc z jednej strony bardzo korzystne rozwiązanie, a także bardzo ciekawe, z drugiej jednak dosyć ryzykowne, ponieważ nie wiemy, czy po ukończeniu danego projektu taka nadwyżka z pewnością pozostanie. Trzeba więc bardzo dobrze wszystko przemyśleć i przeanalizować, aby możliwym było wyjście z takiej sytuacji bez szwanku.

Warto jednak podkreślić, że taki zaciągnięty dług ma oczywiście swoje zabezpieczenie i tutaj są nim same aktywa projektu, co jeszcze bardziej zachęca do głębokiego zastanowienia się i zaplanowania w najdrobniejszych szczegółach właśnie projektu. W gruncie rzeczy jest to jednak bardzo dobry pomysł, z którego warto korzystać jeżeli tylko dysponujemy przemyślanymi wizjami, co do danej nieruchomości i jej projektu, a wówczas wszystko powinno się udać. Podkreślić należy bowiem, że właściwie nie ma inwestycji bez ryzyka, a poza tym, kto nie ryzykuje ten zazwyczaj nic nie zdobywa.