pobrane (3)

Projektant budynków i instalacji

Zawód związany bezpośrednio z samymi nieruchomościami to z pewnością także projektant budynków oraz instalacji. Bez niego bowiem trudno wyobrazić sobie jakikolwiek proces inwestycyjny, gdyż dom czy też każdy Iny budynek nie mógłby powstać, skoro nie byłby on zaprojektowany przez projektanta. On także zajmuje się instalacjami w budynku i ich poprawnym poprowadzeniem, dlatego też zależy od niego ich funkcjonalność. Sprawdza on także czy wszystkie zawarte tam rozwiązania są skuteczne i będą się sprawdzały także po ukończeniu danej budowy. Projektanci ściśle współpracują także z architektami w zakresie tworzenia nieruchomości.

Zazwyczaj to jednak projektanci tworzą bardzo szerokie wizje budynków, natomiast architekci je urozmaicają, a raczej wprowadzają do projektu dane zmiany. Projektanci mogą tworzyć bardzo fantazyjne budynki, które odznaczają się wyjątkowymi rozwiązaniami oraz wyglądem. Mogą to być bardzo ciekawe wizje, które bardzo często zachwycają inwestorów. Projektant jest obecny podczas całego procesu inwestycyjnego w daną nieruchomość, ponieważ jeżeli zachodzi konieczność szybko zmienia on koncepcje dotyczące budynku tak, aby zgadzały się one z pomiarami wykonywanymi przez geodetę, a także wszystkimi innymi wytycznymi. Jest on osobą więc bardzo ważną dla przebiegu budowy nieruchomości.