budzet_kalkulator_966_520_8

Różnice między finansami publicznymi a prywatnymi

Największa różnicą miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jest to, że finanse publiczne muszą być szczegółowo opracowane i zgodne z różnego rodzaju umowami międzynarodowymi czy też z ustawą zasadniczą jaka jest Konstytucja. Dlatego też wszystko musi być idealnie dopasowane i uporządkowane, aby się zgadzało. Natomiast wydawanie finansów prywatnych leży w kwestii prywatnej osoby, która sama decyduje na co zostaną one przeznaczone i na jakiej zasadzie wydane. A wiec zdecydowanie łatwiej jest dysponować finansami prywatnymi, ponieważ nie ma odnośnie nich jakichś większych, bardziej rygorystycznych przepisów, które mogłyby je w jakiś sposób bardzo ograniczać. Natomiast, jeśli chodzi  finanse publiczne, to niestety ograniczane są one różnego rodzaju umowami czy też ustawami, według których muszą być one rozdysponowane.

Dlatego też w tej kwestii musi być wszystko zapisane na papierze i odpowiednio przedstawione, aby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego też sprawowanie władzy a finansami publicznymi, jest ciężkim kawałkiem chleba i nie jest łatwe zarządzanie takimi finansami. Jednak na człowieku ciąży większa odpowiedzialność, jeśli zarządza nie swoimi pieniędzmi. Dlatego też ich wydatkowanie jest dużo trudniejsze ze względów logistycznych i innych tego typu rzeczy, które w jakimś stopniu ograniczają osobę, które te pieniądze wydaje.