doradcy

Rzeczoznawca majątkowy

Niebagatelne znaczenie przy wycenie każdej nieruchomości ma zawód taki, jak rzeczoznawca majątkowy. Ma on uprawnienia zawodowe co do szacowania danej nieruchomości. Może on także szacować cenę maszyn i urządzeń, które są na trwałe związane z danym gruntem. Bardzo ważnym jego zadaniem jest także sporządzenie i opracowywanie różnego rodzaju ekspertyz dotyczących nieruchomości.

Dotyczą one oczywiście rynku nieruchomości. Może on także odradzać w tym zakresie klientom oraz efektywnie inwestować w wybrane nieruchomości, a także ich pełny rozwój. Określa on także wartości nieruchomości na potrzeby inwestora indywidualnego. Należy zaznaczyć, że wycenia on także nieruchomości, które zaliczane są do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Rzeczoznawca wydaje także ekspertyzy, które dotyczą bankowo-hipotecznej wartości danej nieruchomości. Nie bez znaczenia są jego ekspertyzy także w przypadku skutków finansowych uchwalania lub też zmiany planów miejscowych. Jego rola jest więc bardzo duża. Doskonale musi się on orientować w cenach nieruchomości i wszystkich innych elementach, które podlegają osobnej wycenie. Rzeczoznawca jednak przy wykonywaniu takich ocen nieruchomości musi się bezwzględnie kierować przepisami prawa i standardami zawodowymi. Niebagatelne znaczenie ma tutaj także etyka zawodowa.