images (13)

Stawki VATu

W Polsce podatek VAT przyjmuje trzy stawki. Główna stawka wynosi 22% aczkolwiek są też dwie inne stawki, które są obniżonymi stawkami tej głównej. Stawka 3%, czyli ta najniższa obejmuje nieprzetworzone produkty rolne. Stawka 7% dotyczy takich produktów jak lekarstwa, książki, zabawki, żywność. Natomiast nabywcom produktów od rolników ryczałtowych, nalicza się podatek VAT w wysokości 6%. Stawka wynosząca 0% obowiązuje dostawę towarów w zakresie Unii Europejskiej oraz eksport towarów. Dani usługodawcy mogą jednak odliczać sobie podatek VAT dotyczący wydatków na daną działalność. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku usług w handlu i gastronomii, jest możliwe odliczanie podatku VAT od kwoty brutto.

Wtedy w miejsce 22% stawki, podatnik płaci 18,03% wartości brutto towaru, w przypadku 7% jest to stawka 6,54%, natomiast w przypadku stawki 3%, odlicza się 2,91%. Są pewne usługi zwolnione z podatku VAT (w porównaniu do stawki 0% usługodawca nie mogą dokonywać odliczenia podatku z kosztów jakie ponieśli by prowadzić swoją działalność i świadczyć usługi). Do usług tych między innymi zaliczamy wypisywanie orzeczeń lekarskich, świadczenie usług stomatologicznych, prowadzenie szkoleń. Dokładniejszych informacji na temat usług i produktów zwolnionych z podatku VAT można się dowiedzieć z ustawy o podatku VAT. W przypadku wątpliwości przedsiębiorcy co do rozumienia przepisów, można zwrócić się do odpowiednich organów, które oferują poradnictwo w tej sprawie.