ID-10022018

System ekspercki w banku

Systemy eksperckie uczą, jak pozyskiwać wymagane informacje właśnie wtedy, gdy są one potrzebne. Uczą także jak stosować te informacje w praktyce. Są ogromnym wsparciem dla menadżerów. Posiadają wiele zalet. Między innymi zaletą jest to, że mają „ludzkie oblicze” (są przyjazne dla użytkownika, wybaczają pomyłki), co umożliwia bardziej efektywne wzajemne oddziaływanie między menadżerem a informacją w komputerze. Ponadto zapewniają formalizację reguł podejmowania decyzji. Rzeczywiście korzyści płynące ze standaryzacji reguł i procedur są niewątpliwe: wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że ich stosowanie staje się bardziej jednolite i łatwiejsze do kontrolowania.

System eksperckie umożliwiają eksploatowanie globalnej bazy danych, co dla wielu menadżerów bankowych w szczególności tych odpowiedzialnych za finanse ma pierwszoplanowe znaczenie w ich codziennej pracy. Etapy tworzenia systemu ekspertowego to kolejno: zdefiniowanie problemu – identyfikacja, gromadzenie wiedzy (zajmują się tym inżynier wiedzy i ekspert w danej dziedzinie), formalizacja wiedzy (metody reprezentacji wiedzy), realizacja oraz weryfikacja. Systemy eksperckie możemy podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to systemy dedykowane, czyli posiadające „zaszytą” wiedzę, tworzone na konkretne zamówienie. Ponadto wyróżnić możemy jeszcze systemy narzędziowe oraz systemy z pustą bazą wiedzy, gdzie to korzystający ma ją zapełniać.