bankowosc_elektroniczna

System komputerowy a funkcjonowanie banku

Współczesne banki bazują na systemach komputerowych. Zaletą rozwiązań komputerowych w bankach między innymi jest to, że posiadają globalny zasięg i obejmują wszystkie aspekty działalności banku a także to, że dzięki nim poprawiona jest szybkość rozliczeń bankowych. Operacje rachunkowe są wykonywane automatycznie i masowo. Możemy sobie wyobrazić jak przebiegałaby praca współczesnych banków, gdyby nagle zabrało systemów komputerowych. Nie miałaby możliwości bytu. Ponadto systemy te generują i porządkują informacje oraz prezentują je w formie gotowej do bezpośredniego wykorzystania przez menadżerów lub specjalistów.

Generują też udokumentowane propozycje rozwiązania złożonych problemów tj produkują rozwiązania do rozważenia przez menadżerów. Kolejną zaletą jest to, że umożliwiają eksperymentowanie typu „co się stanie jeśli” oraz „jakim sposobem doprowadzić do” co umożliwia menadżerom precyzowanie swych pomysłów i wyobrażeń przed podjęciem istotnych decyzji. W każdym razie mają też wady, nie są substytutem dla większości utalentowanych i doświadczonych ludzi w banku. Nie są w stanie zastąpić ludzi w banku. Poza tym są nieelastyczne. Systemy komputerowe są zaprogramowane, składają się z danych algorytmów, nie są jak ludzki mózg i nie reagują dynamicznie i twórczo na sytuacje i problemy. Wszystko jest zaplanowane. Poza tym konieczna jest ciągła aktualizacja oprogramowania. W każdym razie w porównaniu z ilością zalet, wady te nie sprawiają że banki przestają z nich korzystać. Praca banku bez komputera w czasach w których żyjemy byłaby po prostu niemożliwa.